OBJEDINJENA PROCEDURA


Ponuda

- Izdavanje lokacijskih uslova

- Izdavanje građevinske dozvole

- Izdavanje rešenja u skladu sa članom 145. Zakona

- Izdavanje privremene građevinske dozvole

- Prijava radova

- Prijava završetka izrade temelja

- Izdavanje upotrebne dozvole

- Prijava završetka objekta u konstruktivnom smislu

- Davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju z pogledu mera zaštite od požara

- Dostavljanje projekta za izvođenje

- Priključenje objekta na komunalnu i drugu infrastrukturu

- Upis prava svojine i izdavanje rešenja o kućnom broju

- Poretanja prekršajnog postupka od strane Registartora

- Pokretanja prekršajnog postupka od strane Registratora centrale evidencije